backgroundheader

Disclaimer

De website Regio-offertes.nl en de dienstverlening is een product van Internet Seven (Kamer van Koophandel: 53465318), hierna te noemen Internet Seven, verleent u hierbij toegang tot Regio-offertes.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Internet Seven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan de gebruikers van de website Regio-offertes.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Internet Seven spant zich in om de inhoud van Regio-offertes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Regio-offertes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Internet Seven.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Regio-offertes.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Regio-offertes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Internet Seven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Internet Seven en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Internet Seven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons.